Oferta > Aeracje

AERACJE RUROWE, SKRZYNIOWE, GRZYBKOWE

W celu poprawy transportu materiałów sypkich w silosach – wapno – cement – mąka – soda – cukier – itp. wykonujemy instalacje powodujące napowietrzenie produktu, co skutkuje jego upłynnieniem i łatwością transportu.

Wykonujemy aeracje rurowe oraz skrzyniowe w zależności od materiału wewnątrz oraz profilu dna silosu.

 
 

Dla każdej aeracji wykonujemy system sterowania ręcznego lub w automatyce w zależności od potrzeb klienta.